V jednom z našich rozhovorů jsme mluvili s paní učitelkou z přípravné třídy Kamarádi, zřizované Základní školou Hornoměcholupská. Proč vlastně přípravné třídy u některých škol jsou a jinde nejsou, pro koho jsou určené a jaká v nich platí pravidla?

Mihail from Pixabayjpg.jpg

Přípravná třída může být zřízena v jakékoli základní škole. Má to ale svá pravidla. V přípravné třídě totiž musí být alespoň 10 žáků, jinak by zvýšené náklady nehradil stát, ale zřizovatel. Naopak nejvíce jich tam může být 15. Založení takové třídy je právě na zřizovateli školy. V našem případě tedy o tom tedy rozhoduje Městská část Praha 15, protože coby zřizovatel pěti základních škol v městské části, případně soukromý zřizovatelé dalších škol.

V mohém se přípravná třída podobá školce, v mnohém ale už škole. Jako ve škole je tu pevně daný příchod i odchod dětí. Stejně jako v první třídě se děti učí jen dopoledne a odpoledne mají obvykle možnost využít služeb školní družiny. V nultém ročníku, jak se přípravné třídě někdy také říká, se ale děti neučí stejně, jako později. Mají daleko větší volnost pohybu a je jim umožněno si stále hodně hrát, jako tomu bylo ve školce. Proč a pro koho vlastně přípravné třídy vznikají?

Přihlášku do přípravné třídy podávají rodiče nebo zákonní zástupci dítěte. Je to jejich rozhodnutí a zakládá se většinou na vlastním pozorování dítěte nebo doporučení z mateřské školy, kterou dítě navštěvovalo. Přihláška ale musí být podpožena i doporučením školského poradenského zařízení. To si mohou rodiče libovolně zvolit. Nejbližší pro Prahu 15 je ale Pedagogicko-psychologické poradna pro Prahu 10, která se školami z naší městské části dlouhodobě spolupracuje. O přijetí dítěte do přípravné třídy pak rozhoduje ředitel školy.

Přípavná třída je primárně pro děti s odkladem školní docházky. Tedy ty, které měly po předškolním roce již nastoupit do první třídy, ale z nějakého důvodu to pro ně ještě není vhodné. Od roku 2019 je ale také opět možné, aby do této třídy chodily děti pětileté. Ty, které ještě nemají nastoupit do školy, ale naopak by to pro ně již z nějakého důvodu dobré bylo. Například proto, že jsou mimořádně nadané a program mateřské školy už jejich potřeby zvělávání úplně nenaplňuje. Ve škole by ale byly o hodně mladší a ne každé mimořádně nadané dítě, které umí třeba ve třech letech číst, je také automaticky na stejné úrovni jako starší děti i ve všem ostatním. Pokud je tedy dítě nadané, chce postupovat dále, ale není ještě zralé zařadit se mezi starší spolužáky na základní škole, může pro něj být nultý ročník dobrým řešením. V přípravné třídě se tak potkávají děti, které potřebují z nejrůznějších důvodů zvláštní podporu, aby první třídu po ročním odkladu dobře zvládly i děti, které mají mimořádný talent. Práce v takové třídě je tedy jistě výzvou pro velmi zdatného učitele. by Paul Diaconu Pixabay.jpg

Důvodem pro docházku do přípravné třídy ale může být i situace rodiny, která si ani při předškolním roce v mateřské škole nezvykla na pravidelný režim. Rodina, které dělá potíže poskytovat dítěti pravidelně podporu v jeho vzdělávání a která by mohla mít po jeho nástupu do prvního ročníku potíže s plněním povinností vůči škole. Přípravný rok, kdy si dítě i jeho rodina může na režim školy, základní povinnosti i všechny další okolnosti vzdělávání zvyknout, je pro řešení takové situace velmi příhodný. Rozhodovat se ale musí vždy podle toho, co je v zájmu dítěte.

Jak vypadá režim v přípravné třídě? Maximální počet hodin, které stát financuje, je podle vyhlášky 22 hodin. Jinými slovy tedy 5 dní v týdnu vždy dopoledne, podobně jako jsme zvyklí v první třídě. Docházka do přípravné třídy je stejně tak povinností žáka. Poslední rok před nástupem do školy je totiž od roku 2017 součástí povinné školní docházky, stejně jako rok, kdy má dítě odklad. Co to znamená? Že rodiče musí dítě do školky nebo předškolní třídy přihlásit a musí ho tam řádně vodit každý den. Pokud ne, musí nepřítomnost omlouvat podle toho, jak je to nastaveno ve školním řádu. A pokud rodiče něchtějí, aby jejich dítě do školy chodilo, musí si s mateřskou nebo základní školou domluvit takzvané individuální vzdělávání a učit své dítě doma.

A nakonec praktická otázka - co to stojí? Nic. Přípravná třída je součástí plnění povinné školní docházky a je tedy ze zákona pro žáky zdarma. Zdarma jsou jim poskytované i učební matriály, které, stejně jako v první třídě, nemusejí vracet. Stát přispívá i na učební pomůcky v hodnotě 200 korun. Přípravou třídu si tedy mohou dovolit opravdu všichni a je škoda její služby nevyužít, pokud máme pocit, že to pro dítě bude nejlepší cesta. Když si nevíme rady s rozhodnutím, jestli má dítě po odkladu zůstat ve své mateřské škole, učit se dále v individuálním vzdělávání doma nebo nastoupit do přípravné třídy, je můžeme kdykoliv požádat o radu Pedagogicko-psychologickou poradnu. Stejně tak i v případě, že máme pocit, že je dítě mimořádně nadané a bude potřebovat již v pěti letech program jiný, než mateřská škola nabízí. V rozhodování může pomoci i přečíst si školní vzdělávací program školy, kde je přípravná třída. Tam se totiž dočteme, co bude obsahem vzdělávání v této třídě. Dokument bývá obvykle k dispozici online a stejně je tomu i u mateřských škol, kde se dočteme, jak pracují s předškoláky. Ve volbě může pomoci i konzultace s učiteli - stávajícími, i těmi budoucími, ke kterým by dítě případně nastoupilo.

Není dobré nechávat rozhodování úplně na poslední chvíli. Konzulace s učiteli v mateřské škole, schůzka s vedením základní školy nebo dokonce objednání do pedagogicko-psychologické poradny nebude vyřízena během týdne. Může se stát, že na rodiče budou mít odborníci termín až v řádu měsíců. Pokud tedy zvažujete odklad, přípravnou třídu nebo naopak dřívější nástup do školy, je dobré vše začít řešit již začátkem druhého pololetí, domluvit si vyšetření dítěte v poradně a případně další konzultace. Zároveň je ale dlouhodobou zkušeností učitelů, že se děti někdy vyvýjejí relativně rychle a co v únoru nezvládají, s tím si v květnu hravě poradí. A právě do konce května máte čas na rozmyšlenou. Tou dobou se totiž uzavírají přihlášky do přípravných tříd.

 

za Děkujeme učitelům z Prahy 15

Markéta Schaeferová